Följande tjänster hanterar personuppgifter

Exportera
TjänstKategoriPersonuppgifterRättslig grund för behandlingenLagringstidPersonuppgiftsansvarig
Aktivitetsbidrag - ansökan 1 januari - 30 juniKultur & fritid
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • 5 år
Kommunstyrelsen Gnesta kommun
Anläggningsbidrag - AnsökanKultur & fritid
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • 5 år
Kommunstyrelsen Gnesta kommun
Anmälan om studieavbrott till hemkommunenBarn & Utbildning
 • Namn
 • E-postadress
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Barn- och utbildningsnämnden
AnslutningsresorBarn & Utbildning
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • Ansökningarna rensas inför nytt läsår
Barn- och utbildningsnämnden
Ansökan om ledighet för elev i grundskolanBarn & Utbildning
 • Namn
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • För evigt
Barn- och utbildningsnämnden
Ansökan om modersmålsstöd i förskolanBarn & Utbildning
 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • För evigt
Barn- och utbildningsnämnden
Ansökan om modersmålsundervisning i grundskolanBarn & Utbildning
 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • För evigt
Barn- och utbildningsnämnden
Ansökan om uppskjuten skolpliktBarn & Utbildning
 • Namn
 • Personnummer
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • För evigt
Barn- och utbildningsnämnden
Ansökan om utökad tid i förskola - Annan huvudmanBarn & Utbildning
 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • För evigt
Barn- och utbildningsnämnden
Ansökan om utökad tid i förskola - kommunal förskola GnestaBarn & Utbildning
 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • För evigt
Barn- och utbildningsnämnden
Avfall - mellanlagring, användning och sorteringBostad & miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Samhällsbyggnadsnämnden
Befrielse från hämtning av hushållsavfall, ansökanBostad & miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Kundnummer
 • Avtal ska kunna fullgöras med den registrerade
 • För evigt
Kommunstyrelsen
Begäran om flyttning av fordon på ej kommunal markSamhällsplanering & infrastruktur
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • För evigt
Samhällsbyggnadsnämnden
Begäran om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) - ansökanStöd & omsorg
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Uppgifter om hälsotillstånd
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • Gallras 14 dagar efter registrering i verksamhetssytem
Socialnämnden Gnesta kommun
Behov av omsorg vid stängning av verksamheterBarn & Utbildning
 • Namn
 • E-postadress
 • Personnummer
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • Ärenden gallras när behov av denna tjänst ej längre finns
Barn- och utbildningsnämnden
Beställa intygKommun & Verksamhet
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Lön på personnivå
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet
 • Under handläggningstiden + 30 dagar
Kommunstyrelsen
Boka borgerlig vigselKommun & Verksamhet
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • Bevaras
Kommunstyrelsen Gnesta kommun
Boka tid för AQUA-fitnessKultur & fritid
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Avtal ska kunna fullgöras med den registrerade
 • Bevaras
Kommunstyrelsen Gnesta kommun
Boka tid med bygglovshandläggareBostad & miljö
 • Namn
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • Gallras
Samhällsbyggnadsnämnden
Bostadsanpassning - Blanketter för: Ansökan - Återställning - ÄgarmedgivandeStöd & omsorg
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Uppgifter om hälsotillstånd
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Socialnämnden Gnesta kommun
Budad hämtning av hushållsavfall 3 gånger per år, ansökanBostad & miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Avtal ska kunna fullgöras med den registrerade
 • För evigt
Samhällsbyggnadsnämnden
Buss- och tågkort för gymnasieeleverBarn & Utbildning
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • Ansökningarna rensas inför nytt läsår
Barn- och utbildningsnämnden
BygglovansökanBostad & miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Samhällsbyggnadsnämnden
CisternNäringsliv & arbete
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Samhällsbyggnadsnämnden
Delning av sopkärl, ansökanBostad & miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Kundnummer
 • Avtal ska kunna fullgöras med den registrerade
 • För evigt
Samhällsbyggnadsnämnden
Dispens från skyddsföreskrifter inom vattenskyddsområde, ansökanBostad & miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Samhällsbyggnadsnämnden
Dispens för eget omhändertagande av latrinBostad & miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • Gallras vid fastighetsägarbyte
Samhällsbyggnadsnämnden
Djur inom detaljplan, ansökanBostad & miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Samhällsbyggnadsnämnden
Dödsboanmälan - Ansökan blankettStöd & omsorg
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • För evigt
Socialnämnden Gnesta kommun
Ej lovpliktig åtgärd, anmälanBostad & miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • Bevaras
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomiskt biståndStöd & omsorg
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Lön på personnivå
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Kundnummer
 • Uppgifter om hälsotillstånd
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • Här ska det stå en beskrivning om hur länge uppgifterna lagars...
 • 5 år - Beskrivning av de ärenden som lagras här...
Socialnämnden Gnesta kommun
Ekonomiskt bistånd till begravningskostnad - AnsökanStöd & omsorg
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Socialnämnden Gnesta kommun
Enskilt avlopp, ansökan/anmälanBostad & miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Samhällsbyggnadsnämnden
FelanmälanBostad & miljö
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • Gallras vid inaktuallitet
Samhällsbyggnadsnämnden
Fettavskiljare, anmälanNäringsliv & arbete
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet
 • Gallras vid inaktuallitet
Kommunstyrelsen
Folkölsförsäljning - anmälanNäringsliv & arbete
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Samhällsbyggnadsnämnden Gnesta kommun
Färdtjänst - ansökanStöd & omsorg
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Uppgifter om hälsotillstånd
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • Gallras 14 dagar efter registrering i verksamhetssytem
Socialnämnden Gnesta kommun
FöretagseventNäringsliv & arbete
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • IP-nummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • 14 månader
Kommunstyrelsen
Företagskort till Återvinningsgården, ansökanNäringsliv & arbete
 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Kundnummer
 • Avtal ska kunna fullgöras med den registrerade
 • Vid inaktuallitet
Samhällsbyggnadsnämnden
FöretagslotsenNäringsliv & arbete
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 3 månader
Kommunstyrelsen
Förhandsbesked - ansökanBostad & miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Samhällsbyggnadsnämnden
Förlängt hämtningsintervall gällande slamBostad & miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Samhällsbyggnadsnämnden
Försäljning av elektroniska cigaretterNäringsliv & arbete
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • Bevaras
Samhällsbyggnadsnämnden
Grannintyg gällande avlopp eller värmepumpBostad & miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Samhällsbyggnadsnämnden
Grundskola: söka plats, byta och flyttaBarn & Utbildning
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • 10 år
Barn- och utbildningsnämnden
Hygienlokal, anmälanNäringsliv & arbete
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Samhällsbyggnadsnämnden
InackorderingsbidragBarn & Utbildning
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • Ansökningarna rensas inför nytt läsår
Barn- och utbildningsnämnden
Inkomstförfrågan för beräkning av omsorgsavgiftStöd & omsorg
 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • Lön på personnivå
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Socialnämnden Gnesta kommun
Insats enligt socialtjänstlagen (SoL) - ansökanStöd & omsorg
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Uppgifter om hälsotillstånd
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • Gallras 14 dagar efter registrering i verksamhetssytem
Socialnämnden Gnesta kommun
Installation av eldstad/rökkanal - anmälanBostad & miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Samhällsbyggnadsnämnden
Jämkning för dubbla boendekostnader - AnsökanStöd & omsorg
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Lön på personnivå
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Socialnämnden Gnesta kommun
Kartunderlag - beställningBostad & miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Samhällsbyggnadsnämnden
Klämmingen som vattentäkt, lämna synpunkterBostad & miljö
 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • Bevaras
Kommunstyrelsen
Kompostering av hushållsavfall - anmälanBostad & miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Samhällsbyggnadsnämnden
Kontrollansvarig - anmälanBostad & miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Samhällsbyggnadsnämnden
Ledarutbildningsbidrag - Ansökan omKultur & fritid
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • 5 år
Kommunstyrelsen Gnesta kommun
Livsmedelsverksamhet - anmäla ny verksamhet eller ändring/avslut av befintlig verksamhetNäringsliv & arbete
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • Bevaras
Samhällsbyggnadsnämnden
Lokal för förskola, fritidsverksamhet, skola och bassängbad, anmälanNäringsliv & arbete
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Samhällsbyggnadsnämnden
Lotteriredovisning, blankettPolitik & demokrati
 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 5 år
Kommunstyrelsen
Lotteriregistrering - blankettPolitik & demokrati
 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 5 år
Kommunstyrelsen
Lotteritillstånd - e-tjänst och blankettPolitik & demokrati
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 5 år
Kommunstyrelsen Gnesta kommun
Läkarintyg för ansökan om färdtjänstStöd & omsorg
 • Namn
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Uppgifter om hälsotillstånd
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Socialnämnden Gnesta kommun
Lämna förslag till ny e-tjänstPolitik & demokrati
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • Vid inaktualitet.
Kommunstyrelsen
Matförgiftning - anmälanBostad & miljö
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Samhällsbyggnadsnämnden Gnesta kommun
Miljöfarlig verksamhet - anmälanNäringsliv & arbete
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • Bevaras
Samhällsbyggnadsnämnden
Nytt vatten- eller renhållningsabonnemang, anmälanBostad & miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Kundnummer
 • Avtal ska kunna fullgöras med den registrerade
 • För evigt
Samhällsbyggnadsnämnden
Olovligt byggande - anmälanBostad & miljö
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Samhällsbyggnadsnämnden
Orosanmälan för barn eller vuxen samt ansökanStöd & omsorg
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Uppgifter om hälsotillstånd
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • Gallras1 dygn efter registrering i verksamhetssystem
Socialnämnden Gnesta kommun
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad - ansökanSamhällsplanering & infrastruktur
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Uppgifter om hälsotillstånd
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Samhällsbyggnadsnämnden
PCB-sanering av fogmassor - anmälanBostad & miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Samhällsbyggnadsnämnden
Planbesked - ansökanSamhällsplanering & infrastruktur
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • Bevaras
Samhällsbyggnadsnämnden
Reduktion av brukningsavgift dagvatten - ansökanBostad & miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • Bevaras
Kommunstyrelsen
Registerutdrag - begäranPolitik & demokrati
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet
 • Bevaras
Kommunstyrelsen Gnesta kommun
Registrering av medelstor förbränningsanläggningNäringsliv & arbete
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Samhällsbyggnadsnämnden
Riksfärdtjänst - ansökanStöd & omsorg
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Uppgifter om hälsotillstånd
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • Gallras 14 dagar efter registrering i verksamhetssytem
Socialnämnden Gnesta kommun
Risk- och erfarenhetsklassningNäringsliv & arbete
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Samhällsbyggnadsnämnden
Riskinventering Klämmingen vattentäktBostad & miljö
 • Namn
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • För evigt
Kommunstyrelsen
Rättelse av personuppgift i kommunens registerPolitik & demokrati
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet
 • Tills ärendet är avslutat
Kommunstyrelsen Gnesta kommun
Samtycke för foto, film och/eller skriven textPolitik & demokrati
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • Bevaras
Kommunstyrelsen Gnesta kommun
Samtycke för foto, film och/eller skriven text - ombudPolitik & demokrati
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • Bevaras
Kommunsstyrelsen Gnesta kommun
Schakttillstånd på offentlig mark, ansökanSamhällsplanering & infrastruktur
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • IP-nummer
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • För evigt
Samhällsbyggnadsnämnden
Serveringstillstånd - ansökan/anmälanNäringsliv & arbete
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • Bevaras
Samhällsbyggnadsnämnden
Skapande skola - Intresseanmälan för kulturaktörerBarn & Utbildning
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • Avtal ska kunna fullgöras med den registrerade
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • Gallring kommer att ske när evenemangen är över
Barn- och utbildningsnämnden
SkolpliktsanmälanBarn & Utbildning
 • Namn
 • Telefonnummer
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • 1 år - Inskickade ärenden rensas vid nytt läsår
 • För evigt - Handlingar lagras tills vidare i administrativt system
Barn- och utbildningsnämnden
Skolskjutsansökan läsåret 2024-2025Barn & Utbildning
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • Ansökningarna rensas inför nytt läsår
Barn- och utbildningsnämnden
Solarium - anmälanNäringsliv & arbete
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Samhällsbyggnadsnämnden
Sotning av egen anläggning - ansökanBostad & miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Samhällsbyggnadsnämnden
Spridning av växtskyddsmedel, ansökan/anmälanNäringsliv & arbete
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Samhällsbyggnadsnämnden
Strandskyddsdispens - ansökanBostad & miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Samhällsbyggnadsnämnden
Tobaksfria nikotinprodukter - anmälan om försäljningNäringsliv & arbete
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Samhällsbyggnadsnämnden
Tobaksförsäljning - ansökan eller avanmälanNäringsliv & arbete
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • Bevaras
Samhällsbyggnadsnämnden
Tyck till och påverkaPolitik & demokrati
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • Vid inaktualitet
Kommunstyrelsen Gnesta kommun
Uppehåll hämtning av hushållsavfall, ansökanBostad & miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Kundnummer
 • Avtal ska kunna fullgöras med den registrerade
 • För evigt
Kommunstyrelsen
Vatten- och avloppsanslutning, ansökan om eller ändring av befintligBostad & miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Kommunstyrelsen
Värmeuttag ur mark, ytvatten eller grundvatten, anmälanBostad & miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Samhällsbyggnadsnämnden
Vårdnadshavares samtycke till anställning av minderårigKommun & Verksamhet
 • Namn
 • Personnummer
 • Avtal ska kunna fullgöras med den registrerade
 • Gallras 120 dagar efter arkivering
Kommunstyrelsen
Ägarbyte av fastighet - Renhållning och VABostad & miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Kundnummer
 • Avtal ska kunna fullgöras med den registrerade
 • För evigt
Samhällsbyggnadsnämnden
Ändring av renhållningsabonnemang, anmälanBostad & miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Kundnummer
 • Avtal ska kunna fullgöras med den registrerade
 • För evigt
Kommunstyrelsen
Ändring av tillstånd för tobaksförsäljningNäringsliv & arbete
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Samhällsbyggnadsnämnden