Samtycke för foto, film och/eller skriven text - ombud

LÄS MER

Du kan som ombud lämna in ett samtycke som gäller en annan person som av någon anledning inte kan lämna sitt samtycke digitalt via e-tjänst. 

Du som ombud bifogar då en ifylld blankett signerad av den person som lämnar sitt samtycke.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa