Ej lovpliktig åtgärd, anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Det finns ett antal åtgärder som kräver en anmälan som till exempel attefallsbyggnad och mindre tillbyggnad. Men också ändringar som påverkar konstruktion, ventilation och brandskydd.

Enligt attefallsreglerna så kan du till exempel bygga ett attefallshus eller göra en tillbyggnad utan att det krävs bygglov. Detta gäller enbart för en- och tvåbostadshus.

Bor du på Gnestahöjden och i Hammersta föreligger lovplikt för attefallsåtgärder.

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa