Lokal för förskola, fritidsverksamhet, skola och bassängbad, anmälan

LÄS MER

För att få starta en skola, förskola eller ett fritidshem måste du anmäla det senast sex veckor innan du startar. Även om du gör en större förändring i en verksamhet som redan är igång krävs att du anmäler det. Det kan till exempel gälla förändringar i byggnader, barnantal eller lokalbyten.
Även bassängbad ska anmälas

Dessa verksamheter omfattas av anmälningsplikten:

•Förskola
•Grundskola
•Grundsärskola
•Gymnasieskola
•Gymnasiesärskola
•Specialskola
•Öppen fritidsverksamhet
•Öppen förskola
•Badanläggning, till exempel en bassäng, bubbelpool eller badtunna (som inte är för privat bruk).

Även lokaler som inte är offentliga kan vara anmälningspliktiga. Ta gärna kontakt med miljöenheten om du är osäker på om så är fallet för dig.