Fettavskiljare, anmälan

LÄS MER

Verksamheter som hanterar livsmedel ska ha en fettavskiljare så att spillfett inte går ut i avloppsnätet. Här anmäler du till Tekniska kontoret att din verksamhet har en fettavskiljare så att vi kan lägga upp tjänsten och beställa tömning av fettavskiljaren. Kommunen använder sig av en entreprenör som tömmer avskiljaren men beställningen sker via kommunen.

Gnesta kommuns Renhållningsföreskrifter anger i 20 § att:
Tömning av fettavskiljare sker minst en gång per år. Detta innebär att du som har fettavskiljare måste tömma den minst en gång per år eller så många gånger som krävs för att fettet inte ska gå ut i avloppsnätet.

Efter att Tekniska kontoret har fått in er anmälan kommer ni bli kontaktade av en handläggare för att lägga upp ett schema för tömningar av er fettavskiljare.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa