Inkomstförfrågan för beräkning av omsorgsavgift

LÄS MER

Blankett för att ange inkomstuppgifter vid beräkning av omsorgsavgift.

När du har beviljats en insats som omfattas av en avgift, behöver du skicka in en inkomstförfrågan till kommunen. Avgiftshandläggaren gör sedan en avgiftsuträkning baserat på dessa uppgifter.  Mer information om avgifter och kostnader för insatser inom socialförvaltningen finns på kommunens webbplats: Avgifter inom äldreomsorg - Gnesta kommun