Lotteriredovisning, blankett

LÄS MER

Redovisning av genomförda lotterier ska göras pappersblankett. Ifylld blankett pappersblankett kan skickas med post eller lämnas in personligen till Servicecenter, Marieströmsgatan 3, 646 31 Gnesta. Blanketten finns att hämta i e-tjänsten "Lotteriredovisning, blankett".

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten