Djur inom detaljplan, ansökan

LÄS MER

Du behöver ansöka om tillstånd hos miljöenheten om du bor inom detaljplanelagt område och planerar att skaffa:

•Nötkreatur, häst, get, får eller svin
•Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur (maximalt 5 fjäderfä och 10 kycklingar är undantagna tillståndsplikten)
•Tupp
•Orm