Strandskyddsdispens - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Det generella strandskyddet är 100 meter från strandkanten både på land och i vattenområdet. På några få platser är strandskyddet borttaget, till exempel i en del tätorter.  Runt sjön Båven är strandskyddet utökat till 300 meter.

För att få bygga, gräva, anlägga eller på annat sätt påverka strandskyddsområdet krävs dispens. Dispens är ett undantag från förbudet i strandskyddsbestämmelserna. För att få dispens från strandskyddet krävs ett särskilt skäl enligt lagen.

I de flesta fall är det kommunen som prövar ansökningar om dispens.

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa.

Vill du ha mer information om strandkyddet så kan du läs det i det här dokumentet.

Du kan också lämna denna information genom att skicka in en blankett. Om du vill använda blankett i stället för e-tjänst kontaktar du servicecenter. Du kan även få hjälp med att fylla i e-tjänster och blanketter hos servicecenter, besöksadress Marieströmsgatan 3 (Strömmentorget), 646 31 Gnesta.

Har du frågor kring e-tjänster och blanketter kan du kontakta servicecenter på telefon: 0158-275 000 eller e-post: servicecenter@gnesta.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa