Befrielse från hämtning av hushållsavfall, ansökan

LÄS MER

Befrielse från hämtning av hushållsavfall

Besöks din fastigheten mer sällan, exempelvis för tillsyn, besök över dagen, kan befrielse från hämtning sökas.  Vi  beviljar inte uppehåll eller befrielse i efterskott, och din ansökningsblankett måste vi få av dig minst tre veckor innan uppehållet ska starta.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten