Miljöfarlig verksamhet - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du ska starta en miljöfarlig verksamhet kan du behöva anmäla det till samhällsbyggnadsnämnden, en så kallad C-anmälan. I vissa fall kan du behöva ansöka om tillstånd hos samhällsbyggnadsnämnden eller hos länsstyrelsen.

Verksamheter och installationer som ska anmälas eller som du måste söka tillstånd för kan till exempel vara:

  • Nyetablering av fordonstvätt
  • Bensinstation
  • Förbränningsanläggning
  • Djurhållning

Anmäl din verksamhet i tid. En verksamhet som kräver anmälan får inte påbörjas förens tidigast sex veckor efter att du anmält den till oss, om inte samhällsbyggnadsnämnden bestämmer något annat.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa