Ansökan om Drift- och anläggningsbidrag idrotts-/friluftsanläggningar

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Idrotts- och frilutfsföreningar som sköter/äger egna anläggningar och/eller underhåller kommunala anläggningar   kan söka drift- och anläggningsbidrag.  Ansökan om drift- och anläggningsbidrag ska vara Gnesta kommun tillhanda senast 15 februari. Föreningar som hyr anläggning/lokal per timma av Gnesta kommun kan inte söka bidrag för egen föreningsbyggnad/förråd. Föreningar som hyr lokal av hyresvärd/fastighetsägare per år eller säsong med eget hyresavtal/kontrakt kan ansöka om driftbidrag för en del av hyreskostnaden, max 50%.  Verksamhetsberättelsesberättelse, balans- och resultaträkning ska bifogas till ansökan.

En förening kan inte söka bidrag för personal/träningskostnader.

 

Du kan också lämna denna information genom att skicka in en blankett. Om du vill använda blankett i stället för e-tjänst kontaktar du servicecenter.

Du kan även få hjälp med att fylla i e-tjänster och blanketter hos servicecenter, besöksadress Marieströmsgatan 3 (Strömmentorget), 646 31 Gnesta.

Har du frågor kring e-tjänster och blanketter kan du kontakta servicecenter på telefon: 0158-275 000 eller e-post: servicecenter@gnesta.se

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa