Lotteriregistrering - blankett

LÄS MER

Alla lotterier i Sverige styrs av lotterilagen. Det är spelinspektionen som ser till att lotterilagen följs. För att din förening ska få ha ett lotteri behövs ett tillstånd och det kan du ansöka om hos kommunen. I Gnesta Kommun är det Kommunstyrelseförvaltningen, servicecenter, som beslutar om tillstånd. 
 
Det finns två olika typer av tillstånd, som kommunen kan ge tillstånd om: lotteriregistrering och lotteritillstånd.

Lotteriregistrering - Tillstånd för lotteri enligt 17 § lotterilagen (Längre period)

Lotteriregistreringen är på tre år. Där har föreningen flera lotterier under perioden eller så har föreningen ett större lotteri (tex tombolalotteri). 

Vill du ansöka om lotteriregistreringen behöver du fylla i en pappersblankett.

Ifylld blankett pappersblankett kan skickas med post eller lämnas in personligen till Servicecenter, Marieströmsgatan 3, 646 31 Gnesta. 

 

Lotteritillstånd - Tillstånd för lotteri enligt 15 och 16 § lotterilagen (kortare period)

Lotteritillståndet är för mindre lotterier under en kortare period (vanligtvis 3-6 månader och på en speciell plats), t.ex. partier som säljer lotter under valrörelsen.
 
För att kunna söka lotteritillstånd krävs att: 
 
• Föreningen är verksam huvudsakligen i Gnesta kommun

• Föreningen skall främja allmännyttiga ändamål inom landet

• Ingen person ska vägras inträde

• Föreningen behöver lotteriinkomster för att bedriva sin verksamhet

Tillståndet som ges är tidsbegränsat och gäller inom visst område i kommunen samt att tillståndet kan innehålla villkor, kontroll och ordningsbestämmelser. 

 

Har du frågor kring e-tjänster och blanketter kan du kontakta servicecenter på telefon: 0158-275 000 eller e-post: servicecenter@gnesta.se