Lotteri, registrering för - Blankett

LÄS MER

Ansökan om registrering av lotteri ska göras  på pappersblankett. Ifylld blankett pappersblankett kan skickas med post eller lämnas in personligen till Servicecenter, Marieströmsgatan 3, 646 31 Gnesta. Blanketten finns att hämta i e-tjänsten "Lotteriredovisning, blankett".

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten