Tyck till och påverka

LÄS MER


Dina erfarenheter och synpunkter är viktiga och vi vill ha en bra dialog med dig som bor och verkar i vår kommun. Här kan du framföra dina synpunkter, meddela oss om något är trasigt eller ge förslag på enkla åtgärder för att öka tillgängligheten i kommunen.


Du kan välja att lämna dina synpunkter anonymt eller om du vill få återkoppling från oss. Vill du att vi återkopplar till dig kring dessa ärenden eller om du ska lämna ett e-förslag, eller rösta på ett behöver du vara inloggad. Du behöver vara skriven i Gnesta kommun om du ska lämna eller rösta på e-förslag.

Synpunkt, klagomål eller beröm

Här kan du framföra en synpunkt, rikta ett klagomål eller lämna beröm om någon av våra verksamheter.

Enkelt avhjälpt hinder

Här kan du ge förslag på någon enkel åtgärd som med rimlig kostnad kan öka tillgängligheten. Exempel är mindre nivåskillnader, höga trösklar och tunga dörrar.

Vill du göra en felanmälan?

Här kan du anmäla ett fel på gator och vägar, parker och andra allmänna områden som kommunen sköter.

E-förslag

Ett e-förslag är en idé eller ett förslag från dig som invånare till kommunen. Ditt e-förslag kan handla om allt som kommunen ansvarar för och har möjlighet att besluta om. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa