Hygienlokal, anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Hygienverksamheter eller hudvårdsbehandlingar

Alla behandlingar där man använder stickande eller skärande instrument är anmälningspliktiga till miljöenheten, till exempel microneedling och användning av lansetter.

Ändring av anmälningsplikten

Från och med 1 juli 2021 omfattar anmälningsplikten även stickande skärande verksamhet där det finns risk för annan smitta än bara blodsmitta. Det innebär att du blir anmälningspliktig oavsett om du avser starta en sådan verksamhet eller om du sedan tidigare bedriver en sådan verksamhet. Exempel på verksamheter som numera är anmälningspliktiga:

•    barberare eller frisörer som använder rakblad eller rakkniv mot hud
•    håltagning med sterila engångskassetter som till exempel Blomdahl, Studex och Iverness
•    nålepilering.
•    Fortfarande anmälningspliktiga; tatuerare, kosmetisk tatuering, akupunktur. 

Är du osäker på om din behandling är anmälningspliktig eller inte, skicka in en anmälan så gör vi en bedömning. Om vi bedömer att du inte är anmälningspliktig kommer vi avsluta din anmälan och du kommer inte behöva betala någon avgift.

Anmäl senast sex veckor innan start

Anmälan ska vara skriftlig och skickas in till bygg och miljöenheten senast sex veckor innan du planerar att starta din verksamhet.
Tillsammans med anmälan behöver du skicka in följande:

•    En ritning som visar en översikt av lokalen. Den behöver inte vara i exakt skala utan det går bra att rita upp hur lokalen ser ut.
•    På ritningen ska det framgå var behandlingsrum, handtvättfat, toalett, utslagsvask och platsen för rengöring av instrument kommer att finnas.
•    Vilka frågor du ställer till kund innan behandling och efterbehandlingsråd.
•    Dina rutiner för rengöring av eventuella instrument och dina hygienrutiner innan, under och efter behandling.

När du ska göra en anmälan

Tänk på att om ni är flera som delar lokal så måste var och en skicka in en egen anmälan. Det gäller även om det finns en befintlig verksamhet i lokalen som redan är anmäld. Du behöver även anmäla om du förändrar en redan anmäld verksamhet.
Gör en anmälan när du ska

•    starta en stickande skärande verksamhet (exempel, akupunktur, barberare, tatuerare, kosmetisk tatuering med mera)
•    utöka din verksamhet med ytterligare en behandling där stickande eller skärande instrument används
•    byta lokal
•    starta en ambulerande verksamhet, det vill säga du gör hembesök eller liknande
•    bygga ut eller gör betydande förändringar i lokalen, till exempel gör nytt behandlingsrum
•    arrangera en mässa eller ett event där stickande skärande behandlingar erbjuds allmänheten
•    byta organisationsnummer.

När vi tagit emot din anmälan kommer en handläggare att kontakta dig för att boka in en inspektion. Behöver du söka bygglov bör du göra en anmälan även här.

Övrig info om du utför estetiska injektionsbehandlingar

Om du i din verksamhet förutom injektionsbehandlingar även erbjuder yrkesmässig hygienisk verksamhet, som till exempel microneedling, så har kommunen och IVO ett delat tillsynsansvar. Du behöver då anmäla din yrkesmässiga hygieniska verksamhet till oss. Vi kontrollerar då den delen av din verksamhet samt lokalen, men inte den del som avser injektionsbehandlingar.

Läs mer om IVOS tillsyn här
Estetiska behandlingar, IVO:s webbplats
 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa