Skolpliktsanmälan

LÄS MER

Rektor har en skyldighet att snarast göra en anmälan till Barn- och utbildningsförvaltningen när en elev folkbokförd i Gnesta har betydande frånvaro.

Skolan fortsätter åtgärdsarbetet även efter att anmälan har gjorts. Finns anledning att misstänka att eleven far illa ska skolan omedelbart göra en anmälan till socialtjänsten. Rektors ansvar för frånvarande elev kvarstår alltid så länge eleven är inskriven i skolan, även då huvudman och eventuellt andra myndigheter är inkopplade.

Rektors anmälan skickas av förvaltningschef till vårdnadshavare för kännedom. Vårdnadshavare och elev ges då tillfälle att yttra sig skriftligt.

Frågor om e-tjänsten

Alice Kyander
alice.kyander@gnesta.se

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
gnesta.kommun@gnesta.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank-ID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa