Enkät gällande avloppsförhållanden för er fastighet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kommunfullmäktige i Gnesta kommun har beslutat om att alla enskilda avlopp i kommunen ska inventeras. Detta är ett led i att följa de nationella miljömål som riksdagen fattat beslut om.

Avloppsanläggningar med dålig reningsförmåga förorenar ytvatten, men kan också vara en risk för människors hälsa om bakterier når grundvattnet och på så sätt förorenar vattnet i dricksvattenbrunnar.

Ett första steg i denna inventering är att be dig som fastighetsägare att fylla i denna enkät.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legtimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa