Nybyggnadskarta - beställning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

En nybyggnadskarta visar fastighetens, alltså tomtens, exakta mått och läge i plan och höjd. Den visar också uppgifter som exempelvis läget för befintliga byggnader och gränser för byggrätt. 

I den här e-tjänsten beställer du en fullständig nybyggnadskarta som behövs vid nybyggnation inom detaljplanerat område. Vid enklare byggnationer och byggnation utanför detaljplanerat område räcker det med ett kartutdrag ur fastigehetskartan. För att få ut ett kartutdrag kontaktar du Gnesta kommun på telefon 0158 - 275 000. 

Avgiften betalas efter att nybyggnadskartan upprättats enligt av kommunen fastställd taxa. Kostnaden för 2018 är från 6825 kr och uppåt beroende på storlek på fastighet.

Leveranstiden är två till tre veckor från beställning.
Vi kan leverera i pappersform och som dwg- och pdf-fil.

Frågor om e-tjänsten

Annika Pettersson
annika.pettersson@gnesta.se
0158-275 176

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden Gnesta kommun
gnesta.kommun@gnesta.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa