Kartunderlag - beställning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här e-tjänsten kan du beställa en Nybyggnadskarta som alltid behövs vid nybyggnation och i vissa fall vid tillbyggnation inom detaljplanerat område. 

Nybyggnadskarta innehåller:

 • Kontrollerade fastighetsgränser
 • Inmätning av hus, vägar, vatten, markhöjder, staket, häckar och luftledningar
 • Höjdkurvor
 • VA
 • Arbetsfix
 • Rättigheter så som officialservitut, ledningsrätter, avtalsservitut och nyttjanderätter
 • Gemensamhetsanläggningar och samfälligheter
 • Planbestämmelser

Vid enklare byggnationer, tillbyggnader och komplementbyggnader inom detaljplanerat område och i vissa fall utanför detaljplanerat område kan det behövas en Enkel nybyggnadskarta. Innan du beställer en enkel nybyggnadskarta bör du ta kontakt med bygglovshandläggaren för att få en bedömning om det är den eller ett kartutdrag du behöver. Detta för att undvika onödiga kostnader för dig.

Enkel nybyggnadskarta innehåller:

 • Kontrollerade fastighetsgränser
 • Inmätning av hus
 • Planbestämmelser
 • Rättigheter så som officialservitut, ledningsrätter, avtalsservitut och nyttjanderätter
 • Gemensamhetsanläggningar och samfälligheter

För byggnation utanför detaljplanerat område räcker det i de flesta fall med ett gratis kartutdrag ur fastighetskartan. För att få ut ett kartutdrag kontaktar du Gnesta kommun på telefon 0158 - 275 000. 

Om du är osäker på vad du behöver för karta kontaktar du bygglovshandläggaren som kan svara på detta.

Avgiften för Nybyggnadskarta och Enkel nybyggnadskarta betalas enligt kommuntaxa efter att den är upprättad och levererad.

Leveranstiden är två till tre veckor från beställning.
Vi kan leverera i pappersform och som dwg- och PDF-fil.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa