Serveringstillstånd - ansökan/anmälan

LÄS MER

Serveringstillstånd behövs, i de flesta fall, för att du ska få servera starköl, vin och spritdrycker. Du kan ansöka om ett permanent eller tillfälligt tillstånd.

Du behöver ansöka om ett serveringstillstånd för att få servera alkohol. Du kan få tillstånd för att servera till allmänheten eller till ett slutet sällskap. Tillståndet kan vara permanent eller tillfälligt, det kan gälla året runt, under en viss tid eller vid enstaka tillfällen.

 

Här kan du ansöka om serveringstillstånd, komplettera en befintlig ansökan eller ansöka om ändringar i gällande serveringstillstånd.

Du kan anmäla följande i ett gällande tillstånd:

  • Förändringar i kontaktuppgifter
  • Förändringar i bolaget
  • Serveringslokal vid catering
  • Kryddning av egen snapps
  • Provsmakning av alkoholdrycker
  • Anmälan webbkund
  • Upphörande av serveringstillstånd

Du kan också registrera och avregistrera serveringsansvarig personal samt söka fram uppgifter om gällande serveringstillstånd i restaurangregistret.

 

Det är Nyköpings kommun som handlägger Gnestas kommuns ärenden gällande serveringstillstånd. Därför kommer du när du startar e-tjänsten att omdirigeras till Nyköpings kommuns e-tjänster.

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten