Installation av eldstad/rökkanal - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Installation av eldstad och rökkanal

Innan du ska installera eller ändra en eldstad och rökkanal, exempelvis braskamin, pelletspanna, måste du göra en anmälan till samhällsbyggnadsnämnden. Följande åtgärder rörande eldstäder kräver en anmälan:

  • Nyinstallation av eldstad och/eller rökkanal (skorsten)
  • Byte av eldstad
  • Byte av rökkanal (skorsten)
  • Installation av s.k. braskasset i befintlig öppen spis
  • Byte av brännare i befintlig panna (byte av energislag t.ex. från oljebrännare till pelletsbrännare)

Avgiften för anmälan enligt av kommunen fastställd taxa.

Du får inte börja installera din eldstad innan du fått ett startbesked från samhällsbyggnadsnämnden. Innan eldning i eldstaden sker första gången måste ett slutbesked ges. Detta görs genom att installationen besiktigas och godkänns av Skorstensfejarteknikern. Godkänt protokoll och kontrollplan skickas sedan in till samhällsbyggnadsnämnden.

Den här e-tjänsten kan överlåtas. Det innebär att en säljare eller entreprenör kan fylla i delar av e-tjänsten och sedan överlåta ärendet till fastighetsägaren/sökanden för att komplettera med kontaktuppgifter och skicka in. För att överlåta ett ärende så klicka på Spara i det övre högra hörnet först och gå sen till "Mina sidor", där finns valet "Överlåt ärende".

Du kan också lämna denna information genom att skicka in en blankett. Om du vill använda blankett i stället för e-tjänst kontaktar du servicecenter. Du kan även få hjälp med att fylla i e-tjänster och blanketter hos servicecenter, besöksadress Marieströmsgatan 3 (Strömmentorget), 646 31 Gnesta.

Har du frågor kring e-tjänster och blanketter kan du kontakta servicecenter på telefon: 0158-275 000 eller e-post: servicecenter@gnesta.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Kontrollplan
  • Teknisk information om eldstaden

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa