Lotteritillstånd - e-tjänst och blankett

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Alla lotterier i Sverige styrs av lotterilagen. Det är spelinspektionen som ser till att lotterilagen följs. För att din förening ska få ha ett lotteri behövs ett tillstånd och det kan du ansöka om hos kommunen. I Gnesta Kommun är det Kommunstyrelseförvaltningen, servicecenter, som beslutar om tillstånd. 
 
Det finns två olika typer av tillstånd som kommunen kan ge tillstånd om: Lotteritillstånd och Lotteriregistrering. 

Lotteritillstånd - Tillstånd för lotteri enligt 15 och 16 § lotterilagen

Lotteritillståndet är för mindre lotterier under en kortare period (vanligtvis 3-6 månader och på en speciell plats), till exempel partier som säljer lotter under valrörelsen.
 
För att kunna söka lotteritillstånd krävs att: 
 
• Föreningen är verksam huvudsakligen i Gnesta kommun

• Föreningen skall främja allmännyttiga ändamål inom landet

• Ingen person ska vägras inträde

• Föreningen behöver lotteriinkomster för att bedriva sin verksamhet

Tillståndet som ges är tidsbegränsat och gäller inom visst område i kommunen samt att tillståndet kan innehålla villkor, kontroll och ordningsbestämmelser. 

 

Lotteriregistrering - Tillstånd för lotteri enligt 17 § lotterilagen

Lotteriregistreringen är på tre år och är för föreningar som har flera lotterier under perioden, eller för föreningar som har större lotterier (till exempel tombolalotteri). 

Vill du ansöka om lotteriregistrering behöver du skicka in en blankett till kommunens servicecenter. 

 

Lotteriredovisning

Genomförda lotterier ska redovisas på blankett till kommunens servicecenter.  Redovisningen ska lämnas in senast i februari nästkommande år efter avslutad försäljning.

 

Har du frågor kring e-tjänster och blanketter kan du kontakta servicecenter på telefon: 0158-275 000 eller e-post: servicecenter@gnesta.se

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa