Lotteritillstånd - Ansökan om

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Alla lotterier i Sverige styrs av lotterilagen. Det är lotteriinspektionen som ser till att lotterilagen följs. För att din förening ska få ha ett lotteri behövs ett tillstånd och det kan du ansöka om hos kommunen. I Gnesta Kommun är det Kommunstyrelseförvaltningen, Servicecenter, som beslutar om tillstånd. 
 
Det finns två olika typer av tillstånd, som kommunen kan ge tillstånd om: lotteriregistrering och lotteritillstånd. 
 
Lotteriregistreringen är på tre år. Där har föreningen flera lotterier under perioden eller så har föreningen ett större lotteri (tex tombolalotteri). 

Du kan också lämna denna information genom att skicka in en blankett. Om du vill använda blankett i stället för e-tjänst kontaktar du servicecenter.

Du kan även få hjälp med att fylla i e-tjänster och blanketter hos servicecenter, besöksadress Marieströmsgatan 3 (Strömmentorget), 646 31 Gnesta.

Har du frågor kring e-tjänster och blanketter kan du kontakta servicecenter på telefon: 0158-275 000 eller e-post: servicecenter@gnesta.se

 

 
Lotteritillståndet är för mindre lotterier under en kortare period (vanligtvis 3-6 månader och på en speciell plats), t.ex. partier som säljer lotter under valrörelsen.
 
För att kunna söka lotteritillstånd eller registrering krävs att: 
 
• Föreningen är verksam huvudsakligen i Gnesta kommun

• Föreningen skall främja allmännyttiga ändamål inom landet

• Ingen person ska vägras inträde • Föreningen behöver lotteriinkomster för att bedriva sin verksamhet

 
Tillstånden som ges är tidsbegränsade och gäller inom visst område i kommunen samt att tillståndet kan innehålla villkor, kontroll och ordningsbestämmelser. 
 
Ansökningshandlingar: Blanketter för ansökan om tillstånd eller registrering finns i blankettarkivet under föreningar.
 
För mer information kontakta medborgarkontoret tel. 0158-706 66 eller skicka epost: medborgarkontor@gnesta.se
 
 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank-ID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa