Solarium - anmälan

LÄS MER

Ska du starta ett solarium behöver du anmäla det till miljöenheten. Viktigt att känna till om anmälan:

  • Anmälan ska göras senast sex veckor innan verksamheten startar
  • Bifoga en ritning över lokalen
  • Skicka med en beskrivning av verksamheten
  • Ägarbyte och övertagande av lokal ska anmälas