Riksfärdtjänst - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen med din ansökan om Riksfärdtjänst i Gnesta kommun.

Riksfärdtjänst är till för längre resor utanför det område som din färdtjänst gäller för. Riksfärdtjänst gäller för resor inom hela Sverige och är avsett för resor till släkt och vänner, rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet. För att du ska kunna få riksfärdtjänst gäller följande:

  • Sökanden ska vara folkbokförd i Gnesta kommun.
  • Riksfärdtjänstresa beviljas i första hand med tåg, buss, flyg eller båt tillsammans med en ledsagare. Resan kan komma att samordnas.
  • Resan sker med det billigaste färdsättet som är rimligt för funktionsnedsättningen.
  • Funktionsnedsättningen ska ha en beräknad varaktighet om minst sex månader.
  • Ålder är inget kriterie för riksfärdtjänst.
  • Handläggaren kan vid behov begära in ett intyg som styrker funktionsnedsättningen.

Ansökan ska vara kommunen tillhanda minst 3 veckor innan avresa. I samband med storhelger är ansökningstiden 4 veckor eller ännu längre. För att handläggaren ska kunna behandla din ansökan, krävs att ansökan är fullständigt ifylld.

På kommunens webbplats kan du läsa mer om riksfärdtjänst

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa