Jämkning för dubbla boendekostnader - Ansökan

LÄS MER

Blankett för att skicka in ansökan om jämkning för dubbla boendekostnader.

Mer information om avgifter och kostnader för insatser inom socialförvaltningen finns på kommunens webbplats:

www.gnesta.se/stodomsorg/ansokominsatser/avgifterochkostnader.html

Behandling av personuppgifter