Jämkning för dubbla boendekostnader - Ansökan

LÄS MER

Blankett för att skicka in ansökan om jämkning för dubbla boendekostnader.

Mer information om avgifter och kostnader för insatser inom socialförvaltningen finns på kommunens webbplats: Avgifter inom äldreomsorg - Gnesta kommun