Reduktion av brukningsavgift dagvatten - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som fastighetsägare kan med egen hantering av dag- och dräneringsvatten få reducerad dagvattenavgift med 90%, förutsatt att du uppfyller vissa krav. I den här e-tjänsten ansöker du om reduktion genom att redogöra för hur du tar om  hand om dag- och dräneringsvattnet. Du redogör för detta genom beskrivning i text samt bifogad dokumentation som till exempel bilder och ritningar.

Det är fastighetsägaren som gör ansökan.

Information om VA-taxan 2024

Taxa vatten- och avlopp 2024 

Riktlinje för reducering av  avgiften för dagvatten

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa