Vatten- och avloppsanslutning, ansökan om eller ändring av befintlig

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här ansöker du om att ansluta till kommunalt vatten och avlopp eller om du vill ändra befintlig anslutning. Tänk på att det är du som fastighetsägare som gör ansökan. Undantag är om ett företag söker gällande byggvatten.

När ansökan kommer in räknar en handläggare fram anslutningsavgift och skickar hem ett avtal till dig. När avtalet är påskrivet och fakturan är betald så slutförs arbetet med att ansluta fastigheten. Om ansökan inkluderar kommunalt vatten så kommer vi att kontakta dig för att installera en vattenmätare i fastigheten.

Om ansökan avser en sprinkleranläggning så skickas ett avtal ut som fastighetsägaren ska skriva under. Därefter skickas påskrivet avtal in till kommunen varpå VA-chefen godkänner avtalet. Inkoppling får ske då avtalet har godkänts.

I nedanstående länkar kan du hitta mer information.

Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar i Gnesta kommun

 Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar i Gnesta kommun

Riktlinjer för sprinkleranläggningar

Du kan också lämna denna information genom att skicka in en blankett. Om du vill använda blankett i stället för e-tjänst kontaktar du servicecenter. Du kan även få hjälp med att fylla i e-tjänster och blanketter hos servicecenter, besöksadress Marieströmsgatan 3 (Strömmentorget), 646 31 Gnesta.

Har du frågor kring e-tjänster och blanketter kan du kontakta servicecenter på telefon: 0158-275 000 eller e-post: servicecenter@gnesta.se

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa