Vatten- och avloppsanslutning, ansökan om eller ändring av befintlig

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här ansöker du om att ansluta till kommunalt vatten och avlopp eller om du vill ändra befintlig anslutning. Tänk på att det är du som fastighetsägare som gör ansökan. Undantag är om ett företag söker gällande byggvatten.

Om ansökan avser en sprinkleranläggning så skickas ett avtal ut som fastighetsägaren ska skriva under. Därefter skickas påskrivet avtal in till kommunen varpå VA-chefen godkänner avtalet. Inkoppling får ske då avtalet har godkänts.

I nedanstående länkar kan du hitta mer information.

Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar i Gnesta kommun

 Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar i Gnesta kommun

Riktlinjer för sprinkleranläggningar

Du kan också lämna denna information genom att skicka in en blankett. Om du vill använda blankett i stället för e-tjänst kontaktar du servicecenter. Du kan även få hjälp med att fylla i e-tjänster och blanketter hos servicecenter, besöksadress Marieströmsgatan 3 (Strömmentorget), 646 31 Gnesta.

Har du frågor kring e-tjänster och blanketter kan du kontakta servicecenter på telefon: 0158-275 000 eller e-post: servicecenter@gnesta.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa