Förlängt hämtningsintervall gällande slam

LÄS MER

Avfall från slutna tankar, minireningsverk, slamavskiljare, köksavlopp samt fosforfällor ska tömmas minst en gång per år. Vill du tömma ditt slam mer sällan än en gång per år måste du ansöka om dispens hos miljöenheten. För köksbrunnar gäller samma sak om du vill ha tömt mer sällan än en gång vartannat år.

Du kan också lämna denna information genom att skicka in en blankett. Om du vill använda blankett i stället för e-tjänst kontaktar du servicecenter. Du kan även få hjälp med att fylla i e-tjänster och blanketter hos servicecenter, besöksadress Marieströmsgatan 3 (Strömmentorget), 646 31 Gnesta.

Har du frågor kring e-tjänster och blanketter kan du kontakta servicecenter på telefon: 0158-275 000 eller e-post: servicecenter@gnesta.se

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa