Ledarutbildningsbidrag - Ansökan om

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ledarutbildningsbidrag utgår vid deltagande i kurser, inom Sverige, arrangerade av föreningar eller av riks- och distriktsorganisation. Efter ansökan med särskild prövning kan bidrag även beviljas kurs anordnad utanför Sverige. Halvdagskurs ska omfatta minst tre kurstimmar. Endagskurs ska omfatta minst sex kurstimmar. Bidrag beviljas för högst 14 dagar. En kurstimme får inte understiga 40 minuter. Kursdeltagare ska under året fylla minst 15 år. Bidrag utgår inte för deltagande i kongress, förbundsmöte, läger eller motsvarande. Bidrag utgår inte för yrkesutbildning. Ansökan om ledarutbildningsbidrag ska vara Gnesta kommun tillhanda senast två månader efter ledarutbildningens sista dag och intyg på utbildningen ska bifogas ansökan. Heldag, 300 kronor per godkänd kursdag och deltagare. Halvdag, 150 kronor per godkänd kursdag och deltagare. Bidraget får dock inte överstiga de verkliga kostnaderna och bidrag utgår inte för resekostnad.

 

Du kan även få hjälp med att fylla i e-tjänster hos servicecenter, besöksadress Marieströmsgatan 3 (Strömmentorget), 646 31 Gnesta.
Har du frågor kring e-tjänster kan du kontakta servicecenter på telefon: 0158-275 000 eller e-post: servicecenter@gnesta.se

 

Ansökan om ledarutbildningsbidrag ska vara Gnesta kommun tillhanda senast 14 dagar efter genomförd utbildning.

 

 

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa