Tobaksförsäljning - ansökan eller avanmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här e-tjänsten kan du ansöka om tillstånd för tobaksförsäljning eller anmäla om upphörande av försäljning.

Tillståndet är knutet till ett försäljningsställe och har företaget flera butiker måste tillstånd sökas för varje ställe. Handläggning av ansökan påbörjas först när ansökan är komplett och om alla handlingar som krävs för att ta ställning i ärendet har skickats in till bygg- och miljöenheten. Det som ska prövas är ekonomisk och personlig lämplighet samt om företaget har ett lämpligt egenkontrollprogram.

Kommunen kommer att begära in utdrag från belastningsregister och om det behövs, yttrande från Polis. Kommunen kommer också hämta uppgifter från kronofogdemyndigheten och kreditupplysningsföretag. För partihandel ska förutom ovanstående handlingar även yttrande från Polis och Tullverket inhämtas.

Du behöver själv begära uppgifter från Skatteverket gällande företaget och personer med betydande inflytande i företaget. 

Avgift
Ansökningsavgiften för tobakstillstånd för detaljhandel och internethandel är 8500 kr.  Avgiften ska vara betald innan ärendet prövas och täcker miljöenhetens tid för handläggning av ärendet.  Om ansökan skulle avslås återbetalas inte avgiften.

Betalningsuppgifter:

 • Organisationsnummer: 212000-2965
 • Bankgiro: 142-6980
 • Konto: 3110
 • Ansvar: 48010
 • Kostnad: 8 500 kr

Handläggningstid
Handläggning av ansökan tar cirka fyra månader från det att ärendet är komplett.

Logga in med din egen e-legitimation
Som företrädare för företaget så använder du din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten, exempelvis Mobilt BankID. I e-tjänsten kan du välja att hämta företagsuppgifter från Bolagsverket, Statistikmyndigheten SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Här kan du läsa mer om hur dina företagsuppgifter hämtas

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Köpeavtal/ Hyresavtal
 • Egenkontrollprogram
 • Registreringsbevis (Bolagsverket)
 • Uppdrag som funktionär (Bolagsverket)
 • Uppgift om ägarförhållanden
 • Handling som styrker finansiering
 • Begäran om uppgifter för tobaksföräljning (Skatteverket)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa