Spridning av växtskyddsmedel, ansökan/anmälan

LÄS MER

Om du sprider ett växtskyddsmedel yrkesmässigt måste du göra en anmälan eller söka tillstånd. För att få använda ett bekämpningsmedel måste det vara godkänt av Kemikalieinspektionen (KEMI).

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Bilaga - situationsplan
  • Bilaga - preparatbeskrivning
  • Bilaga - behörighetsintyg vid användande av växtskyddsmedel i klass 1 och 2

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa