Värmeuttag ur mark, ytvatten eller grundvatten, anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du ska installera en värmepump ska du först göra en anmälan. Nedan kan du läsa om vad som gäller.

  • Installation av en värmepump ska anmälas till miljöenheten i god tid innan arbetet påbörjas.
  • Miljöenheten kan ha synpunkter på placering, vilken ska utföras enligt Normbrunn 16, för att minska påverkan på grundvatten och miljön.
  • En värmepump kan ta värme ifrån berg, jord eller vatten.
  • En värmepump som tar värme från luft, så kallad luftvärmepump behöver inte anmälas.

Blankett för granneintyg finns under Hämta blanketter.

Avgift

För behandlingen av anmälan/ansökan tar vi ut en avgift enligt den taxa som kommunfullmäktige har bestämt.

Klicka här kan du läsa mer om vad som gäller vid installation av värmepump.

Svenska kyl & värmepumpsföreningen

Du kan också lämna denna information genom att skicka in en blankett. Om du vill använda blankett i stället för e-tjänst kontaktar du servicecenter. Du kan även få hjälp med att fylla i e-tjänster och blanketter hos servicecenter, besöksadress Marieströmsgatan 3 (Strömmentorget), 646 31 Gnesta.

Har du frågor kring e-tjänster och blanketter kan du kontakta servicecenter på telefon: 0158-275 000 eller e-post: servicecenter@gnesta.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa