Begäran om flyttning av fordon på ej kommunal mark

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Med den här e-tjänsten kan du be kommunen om hjälp med att flytta en bil eller annat fordon som är uppställt på din mark. Tänk på att du som markägare först ska ha kontaktat fordonsägaren och bett denne att flytta fordonet. Kostnaden för flyttning av fordon från privat tomtmark debiteras markägaren/beställaren- Gnesta kommun tar inget ansvar för eventuellt felaktiga uppgifter från markägare/beställare och eventuella kostnader som kan uppstå på grund av felaktiga uppgifter debiteras markägaren/beställaren.

Mer information hittar du på:

Flytt av fordon

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa