Aktivitetsbidrag - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Aktivitetsbidraget, ett lokalt kommunalt bidrag som ska främja aktiviteter för barn och ungdomar för att stimulera till fler aktivitetstillfällen. Bidraget ska utgöra ett grundstöd till arbetet med barn och ungdomar (4-20 år). Kravet är en aktivitet på minst 40 minuter i en grupp med minst fem barn och ungdomar (4-20 år) och aktiviteten ska ha minst en ledare som har fyllt 16 Aktivitetsbidrag utgår med 30 kronor per sammankomst. Aktivitetsbidraget kan endast sökas av registrerad ordförande, kassör eller annan styrelsemedlem.

Ansökan ska vara Gnesta kommun tillhanda senast 25 februari för perioden 1 juli t om 31 december och 25 augusti perioden 1 januari t om 30 juni.

 

Du kan också lämna denna information genom att skicka in en blankett. Om du vill använda blankett i stället för e-tjänst kontaktar du servicecenter.

Du kan även få hjälp med att fylla i e-tjänster och blanketter hos servicecenter, besöksadress Marieströmsgatan 3 (Strömmentorget), 646 31 Gnesta.

Har du frågor kring e-tjänster och blanketter kan du kontakta servicecenter på telefon: 0158-275 000 eller e-post: servicecenter@gnesta.se

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa