Ansökan om modersmålsundervisning i grundskolan

LÄS MER

Elever har i vissa fall rätt till modersmålsundervisning från och med årskurs 1.
Undervisningen sker efter elevens andra lektioner och med elever från andra årskurser
och klasser.

Ifylld blankett lämnas in till skolan.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten