Ansökan om modersmålsundervisning i grundskolan

LÄS MER

Elever har i vissa fall rätt till modersmålsundervisning från och med årskurs 1.
Undervisningen sker efter elevens andra lektioner och med elever från andra årskurser
och klasser.

Ifylld blankett lämnas in till skolan.