Begäran om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag med målsättning att göra det möjligt för människor med funktionsnedsättningar att leva ett så normalt liv som möjligt. Vilket stöd du kan få beror på hur omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar du har.

En individuell bedömning görs alltid vid varje ansökan.

Ansökan kan du göra om det gäller dig själv, om du är ombud, god man, förvaltare eller vårdnadshavare. Gäller ansökan barn under 18 år krävs det att båda vårdnadshavarna signerar.

Efter att ansökan har inkommit så kommer Gnesta kommuns LSS-handläggare kontakta dig för att göra en utredning kring ditt behov av bistånd.
 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Eventuella bilagor som ska bifogas ansökan måste vara i PDF-format
  • Ansökan via denna e-tjänst kräver att man loggar in med e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa