Insats enligt socialtjänstlagen (SoL) - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen (SoL). Stöd enligt socialtjänstlagen kallas för bistånd. Målsättningen med biståndet är att du ska få stöd utifrån individuella behov och förutsättningar. Du kan exempelvis ansöka om hemtjänst, trygghetslarm, dagverksamhet, avlösning, boendestöd eller vård- och omsorgsboende.

Ansökan kan du göra om det gäller dig själv, om du är ombud, god man, förvaltare eller vårdnadshavare. Gäller ansökan barn under 18 år krävs det att båda vårdnadshavarna signerar.

Efter att ansökan har inkommit så kommer Gnesta kommuns handläggare kontakta dig för att göra en utredning kring ditt behov av insats.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Eventuella bilagor som ska bifogas ansökan måste vara i PDF-format
  • Ansökan via denna e-tjänst kräver att man loggar in med e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa