Bostadsanpassning - Blanketter för: Ansökan - Återställning - Ägarmedgivande

LÄS MER

Blankett för ansökan om bostadsanpassningsbidrag.

Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt stöd för att göra bostaden mer funktionell för dig som har en funktionsnedsättning. Bidragets syfte är att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt i sin bostad.

Blankett för ansökan om återställningsbidrag efter bostadsanpassning.

Blankett för ägarmedgivande vid ansökan om bostadsanpassning.

Mer information om bostadsanpassning kan du läsa om på Gnesta kommuns webbplats:

www.gnesta.se/stodomsorg/stodattfa/bidragforbostadsanpassning.html

 

Behandling av personuppgifter