Ägarbyte av fastighet - Renhållning och VA

LÄS MER

Anmäl när fastigheten byter ägare.

Har du sålt eller köpt fastighet? Då behöver vi få in blanketten "Anmälan om ägarbyte" från er. Både säljaren och köparen ska fylla i den gemensamma blanketten och skriva under den.

Alla fastigheter ska ha ett renhållningsabonnemang, det står i våra renhållningsföreskrifter. Det är viktigt att du anmäler till oss så snart du vet när flytten ska ske. Annars kan du få en felaktig faktura. Har du även kommunalt vatten och eller avlopp är det också viktigt att du läser av vattenmätaren samma dag som flytten sker.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten