Livsmedelsverksamhet - anmäla ny verksamhet eller ändring/avslut av befintlig verksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Innan du startar din livsmedelsverksamhet ska den registreras hos kommunen. Detta ska ske senast två veckor innan verksamheten startar. Vissa verksamheter ska godkännas av Livsmedelsverket istället för att registreras hos kommunen (gäller exempelvis större slakterier, charkfabriker, äggproducenter, mejerier m.m.), kontakta Livsmedelsverket i sådant fall (www.livsmedelsverket.se). Kostnad för registrering motsvarar en timmes handläggningstid enligt nuvarande taxa.

Det är viktigt att anmäla sin verksamhet i tid. Annars kan en sanktionsavgift dömas ut. Detta betyder att du måste anmälan din anläggning innan du öppnar. Detta gäller även vid ägarbyte.

Den nya riskklassningen genererar en kontrollfrekvens på 5 års tid. Efter en livsmedelskontroll debiteras verksamheterna i efterhand för tid på plats och enligt schablontid för förarbete, handläggning, och efterarbete ingår. En faktura samt beslut om avgift skickas efter varje utförd kontroll.

Logga in med din egen e-legitimation
Som företrädare för företaget så använder du din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten, exempelvis Mobilt BankID. I e-tjänsten kan du välja att hämta företagsuppgifter från Bolagsverket, Statistikmyndigheten SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Relaterad information
Så här hämtas dina företagsuppgifter (bolagsverket.se).

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Organisationsnummer
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa