Kompostering av hushållsavfall - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du planerar att starta en kompost för hushållsavfall behöver du anmäla detta till miljöenheten. Kraven som miljöenheten ställer är bl a att komposten ska vara skadedjurssäker (sluten) och för åretruntbruk.

Samtidigt som du anmäler om kompostering anmäler du även om du önskar få ett förlängt hämtningsintervall av ditt hushållsavfall. Du kan då få hämtning var fjärde vecka till ett reducerat pris.

Samkompostering av hushållsavfall och latrin kräver tillstånd - kontakta miljöenheten via växeln på telefon 0158 - 275 000 för mer information

Frågor om e-tjänsten

Miljöenheten
miljoenheten@gnesta.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden Gnesta kommun
gnesta.kommun@gnesta.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa