Orosanmälan för barn eller vuxen samt ansökan

LÄS MER

Vem kan göra en orosanmälan?

Privatperson
Om du som privatperson får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör du anmäla detta till socialtjänsten. Som privatperson kan du vara anonym när du gör en orosanmälan.

Anmälningsskyldig
Anmälningsskyldigheten gäller till exempel personal i hälso- och sjukvården, tandvården, förskolan, skolan, socialtjänsten och kriminalvården. Den gäller också personal som arbetar med barn och unga i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet eller i annan sådan verksamhet på hälso- och sjukvårdens eller socialtjänstens område. Som anmälningsskyldig kan du inte göra en orosanmälan anonymt.

Att göra en anonym anmälan
Tänk på att alla uppgifter du lämnar kan komma att lämnas ut till berörda parter. Om du till exempel väljer att uppge ditt namn, kan socialtjänsten inte garantera din anonymitet. Du ska även då tänka på att inte vara inloggad i e-tjänsteplattformen när du gör din anmälan.

Vad händer sedan?
När en orosanmälan inkommit ska socialtjänsten inom 24 timmar göra en skyddsbedömning där det ska framgå om det finns skäl att vidta omedelbara skyddsåtgärder. Socialtjänsten har 14 dagar på sig att göra en förhandsbedömning och därefter beslutas det om det finns skäl att inleda utredning enligt 11 kapitlet 1 § socialtjänstlagen, SoL, eller inte. Som privatperson har du inte möjlighet att få information om denna bedömning eller få återkoppling på hur socialtjänsten hanterar anmälan. Om din oro kvarstår efter att du har anmält bör du göra en ny anmälan. All personal inom socialtjänsten arbetar under sekretess och inga uppgifter lämnas ut till obehöriga.
 

Ansök om hjälp 

I e-tjänsten kan också du som är över 15 år ansöka om hjälp för din egen del. Till exempel om du:

• har ett missbruk.
• behöver stöd i föräldrarollen.
• mår dåligt i en relation.
• blir utsatt eller riskerar att bli utsatt för hot eller våld.

När du ansökt är kommunen skyldig att utreda din ansökan så snabbt som möjligt och fatta ett skriftligt beslut.
 

Om du är osäker på om, hur eller vad du ska anmäla kan du alltid kontakta mottagningsgruppen via kommunens servicecenter

Servicecenter, måndag - fredag kl. 8.00-16.00
Tel: 0158 - 275 000

Efter kontorstid (16.00), helger och helgdagar nås Länsjouren via polisen på tel 112, uppge att du vill bli kopplad till socialjouren för Gnesta kommun.

Vid akuta behov utanför kontorstidSocialjour - akut hjälp

För mer information klicka på länken:  Socialstyrelsen

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa