Schakttillstånd på offentlig mark, ansökan

LÄS MER

Ansökan om schakttillstånd på offentlig mark.

Villkor för arbeten inom offentlig plats

Taxor och avgifter för schakttillstånd

Du kan också lämna denna information genom att skicka in en blankett. Om du vill använda blankett i stället för e-tjänst kontaktar du servicecenter. Du kan även få hjälp med att fylla i e-tjänster och blanketter hos servicecenter, besöksadress Marieströmsgatan 3 (Strömmentorget), 646 31 Gnesta.

Har du frågor kring e-tjänster och blanketter kan du kontakta servicecenter på telefon: 0158-275 000 eller e-post: servicecenter@gnesta.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa