Bygglovansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När du ska bygga nytt, bygga om, bygga till, riva eller göra en markförändring som kräver bygglov är det den här tjänsten du använder.

Det är bra om du förbereder din ansökan. Kontrollera vilka bestämmelser som finns i ditt område, informera grannarna om det du ska göra och ta fram de handlingar som du ska bifoga din ansökan.

Mer information om hur du söker bygglov hittar du på Gnesta kommuns webbplats:

Den här e-tjänsten kan överlåtas. Det innebär att en du kan fylla i delar av e-tjänsten för någon annans räkning och sedan överlåta ärendet till fastighetsägaren/sökanden för att komplettera med kontaktuppgifter och skicka in. För att överlåta ett ärende så klicka på Spara i det övre högra hörnet först och gå sen till "Mina sidor", där finns valet "Överlåt ärende"

Gör du ansökan åt ett företag? 
Du använder ditt bankID som vanligt vid inloggning och signering. Du anger sedan uppgifter om sökande, byggherre med mera manuellt i e-tjänsten. Signeringen med bankID får samma funktion som en vanlig signatur på en blankett. Du blir inte registrerad som sökande eller fakturamottagare bara för att du använt ditt personliga bankID.

Du kan också lämna denna information genom att skicka in en blankett. Om du vill använda blankett i stället för e-tjänst kontaktar du servicecenter. Du kan även få hjälp med att fylla i e-tjänster och blanketter hos servicecenter, besöksadress Marieströmsgatan 3 (Strömmentorget), 646 31 Gnesta.

Har du frågor kring e-tjänster och blanketter kan du kontakta servicecenter på telefon: 0158-275 000 eller e-post: servicecenter@gnesta.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa