Felanmälan

LÄS MER

Den offentliga miljön omfattar den gemensamma miljö vi rör oss i. Gator, torg och parker är exempel på offentliga platser som kommunen ansvarar för att sköta om och utveckla. Upptäcker du fel på kommunens gator, torg, parker eller belysning är vi tacksamma om du gör en felanmälan.

 

Du kan även anmäla fel som avser det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. Ett enskilt vatten eller avlopp som inte är ansluten till det kommunala ledningsnätet kan man INTE felanmäla här.

 

Du gör en felanmälan genom att fylla i denna e-tjänst och skicka in. Vill du få återkoppling på ditt inskickade ärende måste du logga in dig.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa