Skapande skola - Intresseanmälan för kulturaktörer

LÄS MER

Är du/ni professionell kulturutövare och har en idé om ett Skapande Skola-projekt du/ni vill genomföra i grundskolan eller i anpassad grundskola i Gnesta kommun?

Nu är det tid att inkomma med ett prospekt om vad du/ni vill göra.

Professionella kulturutövare får inkomma med prospekt kring Skapande Skola-projekt. Prioriterade årskurser inom grundskolan för Skapande Skola är årskurs förskoleklass, 3, 5 och 8.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa