Sotning av egen anläggning - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778), 3 kap. 4 § andra stycket, får kommunen medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. Dispens ges enbart till fastighetsägare, arrendator, dödsbodelägare eller någon i dennes familj i det småhus dispensen avser.

Möjligheten att själv sota eller låta någon annan sota sin egen anläggning omfattar endast sotningsmomentet och inte brandskyddskontrollen.

För att få ansökan godkänd skall ägaren styrka, med intyg, sin eller annan anlitad persons kompetens avseende kunskaper om rengöring och om brandskydd

Frågor om e-tjänsten

Annika Pettersson
annika.pettersson@gnesta.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadnämnden Gnesta kommun
gnesta.kommun@gnesta.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Intyg om genomförd utbildning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa