Sotning av egen anläggning - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt Föreskrifter och allmänna råd om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll(MSBFS 2014:6) får kommunen medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. Dispens ges enbart till fastighetsägare, arrendator, dödsbodelägare eller någon i dennes familj i den bostad dispensen avser.

Möjligheten att själv sota eller låta någon annan sota sin egen anläggning omfattar endast sotningsmomentet och inte brandskyddskontrollen.

För att få ansökan godkänd skall ägaren styrka, med intyg, sin eller annan anlitad persons kompetens avseende kunskaper om rengöring och om brandskydd

Du kan också lämna denna information genom att skicka in en blankett. Om du vill använda blankett i stället för e-tjänst kontaktar du servicecenter. Du kan även få hjälp med att fylla i e-tjänster och blanketter hos servicecenter, besöksadress Marieströmsgatan 3 (Strömmentorget), 646 31 Gnesta.

Har du frågor kring e-tjänster och blanketter kan du kontakta servicecenter på telefon: 0158-275 000 eller e-post: servicecenter@gnesta.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Intyg om genomförd utbildning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa