Ekonomiskt bistånd till begravningskostnad - Ansökan

LÄS MER

I första hand ska de tillgångar som finns i dödsboet användas till begravningen och kostnader i samband med denna. Om dödsboets tillgångar och inkomster inte täcker kostnaderna för en begravning finns möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd hos socialförvaltningen. Du kan göra en bouppteckning själv eller låta en handläggare pröva din ansökan och avgöra om du har rätt till bistånd.

För dödsbon som saknar tillgångar kan ekonomiskt bistånd ges till begravningskostnader för ett halvt prisbasbelopp som baseras på det aktuella prisbasbeloppet.

Dödsboet kan bland annat ansöka om ekonomiskt bistånd till:
• kista med kistdekoration
• urna
• dödsannons
• gravsten
• lättare förtäring vid minnesstund för de närmsta.

 

Följande handlingar behöver bifogas till ansökan, handlingarna måste vara i PDF-format:
• kontoöversikt från samtliga banker
• kontoutdrag (3 månader bakåt) från samtliga konton
• begravningsfaktura
• skattedeklaration
• underlag för dödsboanmälan (uträkning från dödsbohandläggare) eller egen bouppteckning
• kapital- och räntebesked på dödsdagen från den avlidnes bank/banker. Dessa handlingar visar den avlidnes tillgångar och skulder i banken.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa