Läkarintyg för ansökan om färdtjänst

LÄS MER

Blankett om läkarintyg vid ansökan av färdtjänst.

Du kan hitta mer information om färdtjänst inom Gnestakommun på vår webbplats:

www.gnesta.se/stodomsorg/stodattfa/fardtjanstochriksfardtjanst.html

Behandling av personuppgifter