Planbesked - ansökan

LÄS MER

Du som vill ändra, upphäva eller ta fram en ny detaljplan kan begära planbesked av kommunens samhällsbyggnadsnämnd. Lämpligheten och möjligheten för förslaget prövas då i ett första steg och nämnden ger dig besked inom fyra månader om de godkänner att ett planarbete får starta. Kommunen tar ut en avgift för planbeskedet, enligt kommunens plan- och byggtaxa.