Planbesked - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som vill ändra, upphäva eller ta fram en ny detaljplan kan begära planbesked av kommunens samhällsbyggnadsnämnd. Lämpligheten och möjligheten för förslaget prövas då i ett första steg och nämnden ger dig besked inom fyra månader om de godkänner att ett planarbete får starta. Kommunen tar ut en avgift för planbeskedet, enligt kommunens plan- och byggtaxa.

Logga in med din egen e-legitimation
Som företrädare för företaget så använder du din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten, exempelvis Mobilt BankID. I e-tjänsten kan du välja att hämta företagsuppgifter från Bolagsverket, Statistikmyndigheten SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Relaterad information
Så här hämtas dina företagsuppgifter (bolagsverket.se).

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa