Uppehåll hämtning av hushållsavfall, ansökan

LÄS MER

Uppehåll från hämtning av hushållsavfall

Ska du inte använda ditt hus alls kan du söka uppehåll i hämtning av hushållsavfall. Vi beviljar inte uppehåll i efterskott, och din ansökningsblankett måste vi få av dig minst tre veckor innan uppehållet ska starta.